برگزیده ها

سوم شهریور و درس بزرگ تاریخ

مدیر مرکز پژوهش شبکه جهانی الاهواز گفت: با توجه به اینکه ایران در جنگ های جهانی اول و دوم اعلام بی طرفی کرده بود اما به وسیله دشمنان اشغال شد؛ بنابراین درسی که می گیریم این است که کشور ضعیف حتی حق بی طرفی را هم ندارد و اینجاست که به سیاست هوشمندانه جمهوری اسلامی در پیشرفت نظامی باید درود فرستاد.

دکتر عبدالکاظم علی نژاد، پژوهشگر و مؤلف خوزستانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری ندای رسا درخصوص واقعه اشغال ایراندر جنگ جهانی دوم اظهار داشت: ٣ شهریور ١٣٢٠ مصادف با سالگرد یورش وحشیانه اهریمنان به میهن اسلامی ماست در این روزشوم با اعلام رمز حمله از رادیو BBC لندن، حملات به سوی ایران اسلامی آغاز شد.

این تاریخ نگار خوزستانی با اشاره به رمز حمله جنگ جهانی دوم بیان کرد: رمز حمله، شعرچو فردا برآید بلند آفتاب؛ من و میدان و گرز افراسیاباز شاهنامه فردوسی بود.

علی نژاد با بیان اینکه BBC بارها مورد استفاده نظامی قرار گرفته است، بیان داشت: در کودتای ٢٨ مرداد نیز رمز حمله از رادیو BBC پخش شد.

وی افزود: در سحرگاه ٣ شهریور ارتش استعماری انگلیس از جنوب و نیروهای متجاوز شوروی از شمال براساس هماهنگی قبلی کشورما را مورد حمله قرار دادند در این حملات ناجوانمردانه دشمن سعی داشت تا از اصل غافلگیری استفاده کند، البته مسؤولان آن زماننباید غافل می شدند و در این زمینه مقصرند.

مدیر مرکز پژوهش شبکه جهانی الاهواز ادامه داد: انگلیسی ها شب حمله مهمانی برای افسران نیروی دریایی ایران ترتیب داده بودند وپس از آن حملات را آغاز کردند؛ نیروی دریایی ایران در جنوب نخستین هدف حمله بود و در نتیجه طی نبرد نابرابردریادار غلامعلی بیایندر ” فرمانده نیروی دریایی ایران در کنار رود بهمنشیر به شهادت رسید.

علی نژاد تصریح کرد: دریادار بایندر انسان شرافتمندی بود و با وجود اینکه در زمان رضاشاه به فرماندهی نیروی دریایی رسیده بود اما رضاشاه نظر خوشی در مورد ایشان نداشت و در سر برنامه برکناری وی را می پروراند.

وی ابراز داشت: پس از شهادت دریادار بایندر، مرحوم حسین مسرور، شاعر توانا و نویسنده کتاب شعرده نفر غزلباشبرای وی شعری با این مضمون می سراید کهکیست یاران، خفته در دامان بهمن‌شیر این‌جا، خفته در خاکِ سیه با چکمه و شمشیر این‌جا؛افزون بر بایندر افسران نیروی دریایی دیگری نیز در این نبرد به شهادت رسیدند که متاسفانه تا به امروز توجهی به آن ها نشده است کهاز جمله آنها می توان به شهیدان ابراهیم هریسچی، حسن میلانیان و نصرالله نقدی اشاره داشت.

این تاریخ نگار خوزستانی گفت: آرامگاه دریادار بایندر در خرمشهر، محل پایگاه نیروی دریایی که سابقا این پایگاه مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایران بود؛ محل تلاقی رود کارون و اروند رود است.

هئیت حاکمه خائن در آن زمان و یورش وحشیانه به ایران

علی نژاد اظهار داشت: در دوره قاجار نیروی دریایی قوی نداشتیم و دو کشتی از رده خارج به نام های شوش و پرسپولیس دو پایتختهخامنشیان خریداری شده بود که عمدتا خراب بودند و مورد استفاده واقع نمی شدند؛ رضاشاه به ساخت نیروی زمینی، هوایی و دریاییافتخار می کرد؛ نیروی هوایی شرایط زمانی خاص را می طلبید و در دوره قاجار هیچ کشوری نیروی هوایی نداشت پس طبیعتاً نیروی هوایی از دوره پهلوی و جنگ جهانی اول مورد استفاده دنیا قرار گرفت.

وی بیان داشت: زمانی که نیروی دریایی آغاز به فعالیت کرد دو ناو معروف به نام های ببر و پلنگ داشتند که این دو ناو در جریان حمله سوم شهریور به همراه عمده ناوهای دیگر غرق شدند؛ برخی دیگر نیز به تصرف نیروهای دشمن درآمدند .

مدیر مرکز پژوهش شبکه جهانی الاهواز عنوان داشت: انگلیسی ها پرچم نیروی نظامی ایران را با خود بردند تا در موزه ثبت پیروزی های نظامی خود استفاده کنند. با توجه به اینکه این حمله غافلگیرانه بود و ضرورتی هم برای آن وجود نداشت انتظار داریم که مسسؤولان دریافت غرامت جنگی از متجاوزان در شمال و جنوب را مطالبه کنند؛ زیرا ایران اسلامی در جنگ جهانی اول و دوم اعلام بی طرفی کرده بود اما با وجود این باز هم مورد تجاوز قرار گرفت.

علی نژاد افزود: بهانه می آوردند که کارشناسان آلمانی در ایران حضور داشتند که این بهانه ای بیش نیست زیرا زمانی که به رضاشاه اخطار دادند که این کارشناسان را باید اخراج کند طی ۴٨ ساعت تمامی آن ها را در تهران جمع کرد و آماده اخراج شدند و هیچ بهانهای از این جهت وجود ندارد.

وی ادامه داد: دشمن کشور ما را به بهانه های دیگر از جمله پالایشگاه نفت آبادان و راه آهن سراسری ایران تصرف کرد، براساسبرنامه از پیش تعیین شده انگلیسی‌ ها این راه آهن از سابق به گونه ای طراحی شده بود که برای آن ها مورد استفاده باشد، راه آهنسراسری ایران از بندر شاهپور آن زمان  بندر امام خمینی فعلیتا بندر شاه  بندر ترکمن فعلی در شمالمی رسد و این یکیدیگر از دلایل اشغال ایران بود.

این پژوهشگر خوزستانی ابراز داشت: هیئت حاکمه خائن که به قدرت نظامی خود می بالید و هنگام شورش های محلی با کمال وحشی‌گری مردم را سرکوب می کرد و هیچ کس را یارای مقاومت برابر او نبود در اینجا مانند گلوله برفی آب شد؛ طی مدت کمتر از ٢۴ساعت فرمان ترک مقاومت از سوی پادشاه ایران صادر شد و ایران به راحتی مورد تصرف نیروهای دشمن درآمد و این ننگ تا ابد دامان خاندان پهلوی را خواهد گرفت.

علی نژاد با بیان اینکه مسؤولان باید بازپس‌ گیری پرچم های ایران را از موزه متجاوزان مورد پیگیری قرار دهد؛ گفت: با وجود اعلام ترک مقاومت از سوی حکومت، میهن پرستان مختلفی به مقاومت دست زدند که از جمله آن می توان به نایب گنجی، رییس پاسگاه هفتکل اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که نایب گنجی می بیند که هواپیماهای جنگی در فرودگاه هفتکل می نشینند به آن‌ها اعتراض کرد که با رگبارگلوله آن ها روبه رو شده و به شهادت می رسد؛ مقبره او در مزار شهدای هفتکل وجود دارد و از احترام خاصی میان مردم برخورداراست.

این تاریخ نگار خوزستانی گفت: فرودگاه هفتکل توسط شرکت نفت ایران و انگلیس برای فعالیت های نفتی قرار گرفته بود اما مورد استفاده نیروهای نظامی انگلیس قرار می گیرد.

علی نژاد اظهار داشت: در شمال ایران سه تن از سربازان ایرانی با نام های سرجوخه شهید مصیب محمدی، سرباز شهید محمد راثیهاشمی، سرباز شهید عبدالله شهریاری در محل جلفا با وجود اینکه درجه فرماندهی نداشتند اما تصمیم می‌گیرند که مقابل ارتشاشغالگر شوروی مقاومت کنند و تا پای جان مقابل دشمن ایستادند و به شهادت رسیدند؛ نیم تنه مجسمه این شهدا در مرز ایران وجوددارد.

وی بیان داشت: خلبان ابراهیم شوشتری با هواپیمای خود عازم جبهه های نبرد می شود و ارتش متجاوز شوروی را به رگبار می بندد ونهایتاً زمانی که ناچار به فرود می شود، نیروهای نظامی ایران او را دستگیر و محاکمه می کنند که با وجود صدور حکم ترک مقاومت ازسوی دولت او همچنان مقاومت کرده است و حتی می خواستند حکم اعدام را برایش صادر کنند؛ کتابی در این باب با عنوان فرمان مقاومت نگاشته شده است.

مدیر مرکز پژوهش شبکه جهانی الاهواز عنوان کرد: نام و یاد شهدایی که در طی دهه ها و قرن ها برای دفاع از ناموس و وطن مقابل دشمنان ایستادند و جام شیرین شهادت را سرکشیدند تا ابد ماندگار خواهد بود.

علی نژاد افزود: ایران اسلامی در طی تاریخ معاصر مورد دشمنی های بسیاری از سوی روس و انگلیس واقع شده است؛ انگلیسی ها بهموجب معاهده پاریس با حکمیت مک ماهون افغانستان را از ایران جد کردند همچنین و به موجب معاهده آخال سرزمین های شرق ایرانرا جدا کردند و روس به موجب معاهده گلستان و ترکمنچای مناطق زیادی که معروف به ١٧ شهر قفقاز هستند را جدا کردند همچنین درغرب سرزمین های را در دوره قاجار از دست دادیم از جمله شهر سلیمانه، آخرین تجزیه ایران، تجزیه بحرین بود که از ١٣۴٩ آغاز و١٣۵٠ با خیانت شاه عملی شد.

وی ادامه داد: پس از این رخداد ها ارزش رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس روشن می شود؛ باوجود اینکه ارتش بعثی در آن دوران از حمایت های ارتجاع عرب و سربازانی از کشور های دیگر داشت و تمام دنیا با او بود؛ این ملت ٨ سال مقاومت کرد و وجبی از خاکایران جدا نشد.

این پژوهشگر خوزستانی ابراز داشت: با توجه به اینکه در جنگ های جهانی اول و دوم اعلام بی طرفی کرده بودیم در هر دو جنگ کشورما به وسیله دشمنان اشغال شد؛ بنابراین درسی که می گیریم این است که کشور ضعیف حتی حق بی طرفی را هم ندارد و اینجاست که به سیاست هوشمندانه جمهوری اسلامی در پیشرفت نظامی باید درود فرستاد زیرا به چنان قدرتی رسیدیم که ناو، ناوشکن، بالگرد،هواپیمای نظامی تولید می کنیم و از بزرگترین قدرت های نظامی هستیم و وضعیتی ایجاد شده که کسی نمی تواند حتی اندیشه تجاوز به خاک ایران را داشته باشد، باید قدر این سیاست را دانست، بدانیم رمز حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی قدرت نظامی است.

مشاهده بیشتر

مدیریت

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا